Fechtunek -  szermierka i cięcie w palcaty

Tak w kulturze Wschodu jak i Zachodu istnieje wielki wybór broni białej służącej do fechtunku – szermierki. W obu kulturach istnieją traktaty szermiercze omawiające sposoby posługiwania się bronią tak w pojedynku jak i na polu bitwy. Cechą wspólną dla obu światów jest fakt używania kija do ćwiczeń gdyż trening  prawdziwą bronią z zachowaniem bojowych zasad jest niemożliwy.

W Polsce królową bitew i romantycznych legend jest pochodząca ze Wschodu szabla. W dawnych czasach ćwiczono
palcatem czyli prostym, krótkim kijem. Istnieją w Polsce pisemne przekazy z epoki mówiące o tym jak to młodzież ćwicząc
fechtunek „cięła się w palcaty”.

Dziś do walki treningowej używamy palcatów wykonanych z miękkiej pianki z twardym rdzeniem co umożliwia pełną swobodę wykonywania dowolnych działań szermierczych. Sam palcat jest na tyle uniwersalny w swej prostocie iż trening nim kształtuje umiejętności posługiwania się niemal każdym rodzajem broni białej bez względu na to czy pochodzi z kultury Wschodu czy Zachodu.

Trening dawnej szermierki, bo o niej mowa oprócz kształtowania atrybutów takich jak zwinność, błyskawiczny refleks, szacunek do broni uczy również szacunku do rodzimej tradycji. Do czasów kiedy szablę noszono w Polsce przy boku.