Estokada  -  Wschód spotyka Zachód

Słowo estokada pochodzi z języka hiszpańskiego i odnosi się głównie do działania charakterystycznego dla
dawnej szermierki. Otóż termin ten oznacza akcję kończącą pojedynek. Sekretną technikę, która ma zaskoczyć przeciwnika. Tak więc w trakcie starcia jeden z szermierzy wykonuje „estokada” kończąc tym samym walkę. Manewr taki nauczany był jedynie w najlepszych hiszpańskich szkołach fechtunku przez wysokiej klasy mistrzów.

Kilkaset lat temu od hiszpańskich konkwistadorów słowo oraz zasadę przejęli Filipińczycy i włączyli do arsenału rodzimych sztuk walki  FILIPIŃSKIE SZTUKI WALKI (FSW). Znanych również jako KALI, ESKRIMA,ARNIS.

Filipińczyk, Grand Master DANIEL G. RUTANO w oparciu o przekazywaną w jego rodzinie przez pokolenia  mistrzów tradycję stworzył program szkoleniowy nauczany obecnie pod nazwą: RUTANO ESTOKADA SYSTEM.

                                                                             Grand Master Daniel Rutano (z prawej) oraz

                                                                                   Senior Instruktor Dariusz Cieszyński

Filipińczycy w Estokada nauczają trzech głównych dystansów walki: broń, walka wręcz i zwarcie. Szczególnie w dystansie broni ewidentne są wpływy hiszpańskiej szermierki, której działania wraz z nazewnictwem wyspiarze zaadoptowali na potrzeby własnego systemu. Do jego rozwoju przyczyniły się niewątpliwie również wpływy arabskie i tureckie. Tak więc analizując historię możemy
śmiało powiedzieć, że Estokada to nauka, w której przenikają się wzajemnie mądrości dwóch odmiennych kultur, świata Wschodu i Zachodu.

Podstawy, a zarazem sekrety systemu zawiera diagram ilustrujący dziewięć uniwersalnych kierunków działania, które można zastosować w każdym z dystansów walki. Na początku lat dziewięćdziesiątych zdobytą za oceanem od mistrza Daniela Rutano wiedzę przywiózł do Polski Senior Instruktor Dariusz Cieszyński zakładając nasz klub. Pierwszy w kraju klub FSW.

Działamy wspólnie z Fundacją „Szabla i Łuk” oraz firmą „Ułańska Fantazja”. Razem z kolegami z koła żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego bierzemy udział oraz wspólnie organizujemy imprezy historyczne poświęcone legendzie polskiej kawalerii. Zainicjowaliśmy projekt „Sokolnia”, którego celem jest odtworzenie istniejących w XIX wieku polskich systemów treningowych.

Nasze działania zaprowadziły nas do wielu krajów na różnych kontynentach. Biorąc udział w szkoleniach, zlotach i sympozjach lub też sami takowe prowadząc odwiedziliśmy między innymi Węgry, Niemcy, Litwę, Kanadę, Turcję, Mongolię, Nepal, oraz czterokrotnie Koreę Południową. Prowadzimy zajęcia treningowe, szkolenia, gawędy historyczne, etc. Jesteśmy otwartym gronem osób o wspólnych zainteresowaniach. Chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy.

                                                             Wraz z kolegami z koła żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich

Kontakt.

email: poczta@estokada.pl    tel. 661737359

Instruktor Monika Wrona