Boks czyli pięściarstwo, zatem szermierka na pięści, a może na „całe ciało”.

Estokada bywa określana również mianem Boks Filipiński w celu uproszczenia złożonego tematu, który kryje się pod tym słowem. Sam termin nie oznacza jedynie sztuki pięściarskiej lecz wymienione wcześniej trzy dystanse. Tak więc „boksować” w Estokada można dla przykładu zarówno kijem jak i maczetą, czy też używając do tego dowolnej kończyny lub leżąc w zwarciu na ziemi. Wszystkie możliwe manewry ilustruje diagram, a są one oparte na zasadach działania długiego lub krótkiego ostrza (maczeta).

Pięściarstwo europejskie sięga swymi korzeniami antycznej Grecji, skąd prawdopodobnie za sprawą Rzymian dotarło do Europy zachodniej. Ulegając różnym modyfikacjom dotrwało do naszych czasów jako angielski boks – formuła sportowa oraz francuskie Savate formuła sportowa i bojowa. Francuzi oprócz rąk używają również kopnięć i o dziwo „boksują” krótkim kijem.

W Polsce u schyłku XIX stulecia ćwiczono w sokolniach (siedziba T.G. „SOKÓŁ”) szermierkę na całe ciało czyli w uproszczeniu Savate oraz szermierkę na pięści czyli boks angielski. Z wyjątkiem ciosów zamachowych i odkrytej, szermierczej postawy ćwiczenia te przypominały dzisiejszy boks i kickboxing. Trenowano wówczas szermierczy sposób poruszania się, wypady i ciosy dźgane.

Skoro mowa o działaniach szermierczych w boksie to znaczy, że ćwiczono według zasad posługiwania się bronią (miecz, szabla, szpada, etc). Można zatem dopatrywać się w tym miejscu (zasada działania ostrza) analogii z boksem filipińskim, który powstał również w oparciu o podstawy posługiwania się białą bronią.

W trakcie naszych zajęć uczymy na początku podstaw europejskiego boksu i kickboxingu. Zasady są proste i można już od pierwszych zajęć ćwiczyć z partnerem kontrolowany kontakt. Adepci zapoznają się w praktyce z trzema podstawowymi pojęciami: rytmem, równowagą i dystansem. Stanowią one fundament wszystkich sztuk walki na całym świecie decydując o skuteczności wykonania różnorodnych działań lub techniki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu ćwiczymy w sprzęcie ochronnym. Trening nastawiony jest na poprawę i kształtowanie zbieżności ruchowej, szybkości, zwinności oraz samokontroli. Z chwilą kiedy adept nabierze wprawy przechodzimy do technik filipińskich, które obejmują również dźwignie, obalenia, rzuty i walkę na ziemi. W późniejszym procesie szkolenia obie formy boksu tak europejska jak i filipińska rozwijane są równolegle. Pozwala to na ćwiczenie różnorodnych technik oraz na bezpieczny sparing.